bát dùng để nghiền
câu, diễn đạt
1.すりばち 「すり鉢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁTハチ、ハツ