bát giác
1.はっかっけい 「八角形」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁTハチ
GIÁCカク
HÌNHケイ、ギョウ