bất hòa nội bộ
câu, diễn đạt
1.ないこう 「内訌」 [NỘI ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ