bất khả kháng
1.ふかのう 「不可能」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
KHẢカ、コク
NĂNGノウ