bắt làm
1.しえき 「使役する」​​
động từ
2.させる​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỬ,SỨ
DỊCHヤク、エキ