bắt làm
động từ
1.させる​​
2.しえき 「使役する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỬ,SỨ
DỊCHヤク、エキ