bất luân
tính từ
1.ふりん 「不倫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
LUÂNリン