bất lương
tính từ
1.ふりょう 「不良」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
LƯƠNGリョウ