bát ngát
1.ちせい 「知性」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
TRI