bất nghĩa
1.ふぎ 「不義」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
NGHĨA