bắt nguồn từ
câu, diễn đạt
1.ゆらい 「由来する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LAIライ、タイ
DOユ、ユウ、ユイ