bát Nhật
danh từ
1.わん 「椀」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

OẢNワン