bát nữa
1.おかわり 「お代わり」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẠIダイ、タイ