bắt phụ thuộc
động từ
1.ねじふせる 「ねじ伏せる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク