bát phương
danh từ
1.はっこう 「八紘」 [BÁT HOÀNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁTハチ
HOÀNHコウ