bạt quần
tính từ
1.ばつぐん 「抜群」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠTバツ、ハツ、ハイ
QUẦNグン