bát quát
1.はっけ 「八卦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁTハチ
QUÁIカ、カイ、ケ