bát sách
1.ぐどんな 「愚鈍な」​​
2.ていのうな 「低能な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NĂNGノウ
ĐỘNドン
NGU
ĐÊテイ