bất tất
1.ふよう 「不要」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
YẾUヨウ