bắt tay vào việc
câu, diễn đạt
1.とりかかる 「取り掛かる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢIカイ、ケイ
THỦシュ