bất thường
1.とつぜん 「突然」​​
phó từ
2.とびっきり​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIÊNゼン、ネン
ĐỘTトツ、カ