bất tín
1.ふしん 「不信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TÍNシン