bất tín nhiệm
1.ふしんにん 「不信任」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
NHIỆMニン
TÍNシン