bất tử
1.ふし 「不死」​​
tính từ
2.ふじみ 「不死身」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TỬ
THÂNシン