bất túc
1.ふそく 「不足」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TÚCソク