bàu
1.いけ 「池」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÌ