bầu máu nóng
câu, diễn đạt
1.ねっけつ 「熱血」 [NHIỆT HUYẾT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYẾTケツ
NHIỆTネツ