bầu trời mùa đông
câu, diễn đạt
1.ふゆぞら 「冬空」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÔNGトウ
KHÔNG,KHỐNGクウ