bầu trời ngập tràn ánh sáng
câu, diễn đạt
1.ひかりにみちたそら 「光に満ちた空」 [QUANG MÃN KHÔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
MÃNマン、バン
QUANGコウ