bầu trời vào buổi sáng năm mới
câu, diễn đạt
1.はつそら 「初空」 [SƠ KHÔNG]​​
2.はつぞら 「初空」 [SƠ KHÔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
ショ