bầu trời xanh
câu, diễn đạt
1.あおてんじょう 「青天井」 [THANH THIÊN TỈNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
THANHセイ、ショウ
TỈNHセイ、ショウ