bầy biện
1.はいちする 「配置する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỐIハイ
TRÍ