bấy giờ
1.あのとき 「あの時」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỜI,THÌ