bay màu
động từ
1.はげる 「剥げる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁCハク、ホク