bày ra cho xem
câu, diễn đạt
1.さらす 「曝す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘCバク、ホク、ボク