bầy tôi
1.ぶか 「部下」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
BỘ