bày vẽ
1.ねつぞうする 「捏造する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠO,THÁOゾウ
NÁTネツ、テツ、ネチ