bể bơi
danh từ
1.プール​​
2.プール​​

Thảo luận, đóng góp