bể bơi
1.プール​​
danh từ
2.プール​​

Thảo luận, đóng góp