bể cả
1.おおうみ 「大海」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
ĐẠIダイ、タイ