bề cao
1.たかさ 「高さ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ