bể chứa nước
1.ちょすいち 「貯水池」​​
danh từ
2.すいそう 「水槽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
TÀOソウ
TRÌ
TRỮチョ