bể chứa nước
danh từ
1.すいそう 「水槽」​​
2.ちょすいち 「貯水池」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
TÀOソウ
TRÌ
TRỮチョ