bề dày
1.あつさ 「厚さ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẬUコウ