bề dọc
1.たて 「縦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUNGジュウ