bể khơi
1.うみ 「海」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ