bề mặt nước
câu, diễn đạt
1.すいめん 「水面」 [THỦY DIỆN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
DIỆNメン、ベン