bế môn
danh từ
1.かんもん 「関門」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUANカン
MÔNモン