bể nước sâu
danh từ
1.ふち 「淵」 [UYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

UYÊNエン、カク、コウ