bế quan tỏa cảng
câu, diễn đạt
1.さこく 「鎖国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
TỎA