bề rộng
danh từ
1.ひろさ 「広さ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẢNGコウ