bề sâu
1.ふかさ 「深さ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÂMシン