bệ thờ
1.さいだん 「祭壇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẾサイ
ĐÀNダン、タン